Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.
MĂSURI ECONOMICE

Continuarea acordului cu FMI şi combaterea şomajului, printre priorităţile Guvernului USL

Modelul economic vulnerabil, bazat pe îndatorarea excesivă a sectorului guvernamental şi alocarea ineficientă a fondurilor către sectoarele neexportatoare de bunuri şi servicii, urmat de Guvernul Boc, a generat căderea puternică a economiei româneşti din 2009 şi 2010, se arată în programul de guvernare trimis Parlamentului de către premierul desemnat Victor Ponta.

04 Mai 2012, 10:11 |
Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut în UE / FOTO: sxc.hu

Echilibrul economic al României ar fi trebuit restabilit, în ultimii ani, printr-o absorbție foarte accelerată a fondurilor europene în scopul înlocuirii fluxurilor de capital străin care s-au redus drastic după 2008, se arată în programul de guvernare trimis Parlamentului de către premierul desemnat Victor Ponta.

Guvernul condus de Emil Boc a recurs la măsuri facile, respectiv tăieri masive de cheltuieli bugetare cu afectarea, pe multiple planuri, a celor mai vulnerabile categorii ale populației.

Cabinetul condus de premierul desemnat Victor Ponta propune, în programul de guvernare trimis Parlamentului, o serie de măsuri pentru redresarea economică a ţării, printre care se numără eliminarea practicilor „băieţilor deştepţi” şi accelerarea absorbției fondurilor europene.

În domeniul finanțelor publice:

 • Realizarea unui mix eficient între politicile de stimulare a creșterii economice și obiectivul asigurării stabilității economice și financiare a țării;
 • În acest scop, vom continua acordurile cu partenerii externi (Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și alții) și vom respecta prevederile acestora. Prin limitarea deficitului bugetar și a datoriei publice vom contribui la asigurarea procesului dezinflaționist și la stabilitatea cursului de schimb al monedei naționale;
 • Execuția bugetară se va realiza de o manieră prudentă, concomitent cu respectarea obligațiilor asumate către diferite categorii de cetățeni, și anume, în cursul acestui an, reîntregirea salariilor personalului bugetar la nivelul din iunie 2010 și restituirea sumelor reținute fără bază legală pensionarilor;
 • Punerea în aplicare a unei strategii eficiente pentru accelerarea absorbției fondurilor europene – sursă de creștere economică durabilă și de modernizare a țării;
 • Gestionarea finanțelor publice va fi caracterizată prin predictibilitate, transparență, reguli și proceduri clare în toate segmentele acestora, atât la nivel central, cât și la nivel local;
 • Creșterea încasărilor bugetare prin eficientizarea administrării fiscale, îndeosebi prin aplicarea de proceduri moderne de control, lupta fermă împotriva evaziunii fiscale și a corupției, precum și prin utilizarea cu rezultate cuantificabile a banului public (reducerea drastică a cheltuielilor materiale ale instituțiilor bugetare și ierarhizarea investițiilor publice în funcție de influențele economico-sociale favorabile ale acestora);
 • Eliminarea practicilor prin care “băieții deștepți” au devenit rentieri ai statului prin fraudarea banului public;
 • Elaborarea pe baze fundamentate a cadrului bugetar multianual pentru stimularea mediului de afaceri și întărirea clasei mijlocii;
 • Guvernul susține semnarea de către România a Tratatului Fiscal promovat la nivel european și va stimula dezbaterea publică a prevederilor sale, urmând să adopte cu operativitate și alte măsuri de întărire a guvernanței economice adoptate la nivelul Uniunii Europene.

Principalele obiective în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile sunt:

 • Creşterea substantiala a gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune până la 31 decembrie 2012;
 • Îmbunătăţirea sistemului de management şi control al absorbţiei fondurilor europene şi stabilirea clară a atribuţiilor şi rolului instituţiilor implicate în activitatea de gestionare şi control a fondurilor structurale şi de coeziune, inclusiv din perspectiva sistemului achiziţiilor publice;
 • Simplificarea procedurilor de verificare şi de rambursare a cheltuielilor efectuate de beneficiari;
 • Demararea implementării schemei privind reabilitarea termică a clădirilor, finanţată prin Programul Operaţional Regional, după aprobarea de către Comisia Europeană a realocării sumei de 150 milioane Euro de la Fondul Social European la Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

În domeniul economiei:

 • Obiectivul fundamental al Ministerului Economiei este acela de a susţine relansarea economică, atât prin măsuri de stimulare a antreprenoriatului, precum şi prin introducerea de ordine şi coerenţă financiară acolo unde, din dezinteres sau rea intenţie, există dezordine economică şi instituţională;
 • Îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor de stat, prin restructurare, cu scopul reducerii pierderilor acumulate de acestea, şi prin restrângerea arieratelor, care la finele anului 2011 reprezentau 2,6% din PIB. În acest context, avem în vedere efectuarea de plăţi şi alte operaţiuni de ordin financiar menite să restrîngă volumul arieratelor în acţiuni, astfel încât la finele anului curent volumul arieratelor să scadă cu circa 1% din PIB. În acest sens, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, vom avea în vedere implementarea acelor măsuri fiscale menite să deblocheze plăţile şi mecanismele de compensare a TVA;
 • Implementarea prevederilor legii guvernanței corporatiste, prin eliminarea politizării managementului si prin profesionalizarea actului de conducere în principalele întreprinderi de stat;
 • Auditarea şi evaluarea tuturor contractelor de achiziţii de bunuri şi servicii şi de consultanţă din punctul de vedere al necesităţii, oportunităţii şi eficientizării actului decizional;
 • Sporirea competitivității economice și refacerea încrederii investitorilor şi, în general, a clasei antreprenoriale în mediul de afaceri românesc;
 • Îmbunătăţirea legii insolvenţei şi a procedurilor de restructurare/lichidare împreună cu Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice pentru dinamizarea mediului de afaceri;
 • Acces crescut la achiziţii publice pentru IMM-uri, stimulat direct prin cadrul de reglementare, favorizând si sistemul de calificare al acestora şi simplificarea criteriilor de eligibilitate;

În domeniul agriculturii:

 • Accelerarea procesului de comasare a terenurilor agricole prin măsuri de sprijinire a efectuării cadastrului, asigurarea cadrului legal şi instituţional necesar comasării şi adoptarea de măsuri care să încurajeze tranzacţiile cu terenuri agricole în scopul comasării;
 • Accesul fermierilor la apă pentru irigaţii prin facilitarea cumpărării energiei la cost de producător;
 • Implementarea unui program special de refacere a infrastructurii de irigaţii cu finanţare din fonduri europene;
 • Realizarea unui program pe termen mediu şi lung pentru sectorul legume-fructe în vederea înfiinţării de centre de colectare cu surse de finanţare din PNDR şi prin parteneriate publice-private;
 • Crearea unui fond de creditare a beneficiarilor de proiecte prin PNDR;
 • Sprijinirea producătorilor din sectorul zootehnic prin plăţi pentru bunăstarea animalelor şi prin armonizarea directivelor APIA cu cele ale ANSVSA în privinţa crotalierii şi identificării;
 • Susţinerea şi dezvoltarea sectorului forestier prin programe naţionale, fonduri europene, parteneriate public-privat şi surse din fondul de mediu.

În domeniul dezvoltării regionale:

 • Accelerarea procesului de absorție a fondurilor europene în cadrul Programului Operațional Regional prin transferul responsabilităților de control și monitorizare a proiectelor de la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, simplificarea procedurilor de rambursare a cheltuielilor efectuate de beneficiarii de fonduri, stabilirea unor termene maxime pentru rambursarea de către minister a cheltuielilor realizate de către beneficiari, precum și reglementarea situației proiectelor pentru care nu se depun cereri de rambursare a cheltuielilor de către beneficiari în termen de maxim un an;
 • Accelerarea procesului de contractare pentru cererile de finanțare depuse de către beneficiari, în cadrul apelurilor de proiecte, prin eliminarea controlului dublu efectuat de către minister și de către Agențiile de Dezvoltare Regională precum și prin descentralizarea procesului de management a contractelor de finanțare (încheierea de acte adiționale, modificări în cadrul bugetelor proiectelor etc.,) realizat prin transferul de responsabilități între minister și agențiile de dezvoltare regionale;

Elaborarea cadrului instituțional și legal pentru implementarea următoarelor proiecte de importanță națională care susțin dezvoltarea regională:

 • Programul Național pentru reabilitarea rețelelor de alimentare cu energie termică (transport și distribuție) din localitățile urbane propritatea publică a autorităților locale;
 • Programul Național pentru realizarea rețelelor de utilități publice destinate structurilor de afaceri care dezvoltă parcuri industriale, clustere economice, poli de competivitate pentru a susține dezvoltarea regională;
 • Revizuirea proiectelor incluse în Programul Național de Realizare a locuințelor sociale destinate tinerilor precum și persoanelor evacuate din locuințe de către foștii proprietari pentru ca acestea să corespundă scopului pentru care au fost elaborate programele;
 • Revizuirea proiectelor incluse în Programul Național de Reabilitare termică a locuințelor pentru a asigura îmbunățirea standardelor de locuit ale populației și pentru a contribui la reducerea costurilor lunare cu întreținerea locuințelor populației.

În domeniul transporturilor:

 • Analizarea soluţiilor pentru reorganizarea, restructurarea şi relansarea companiilor naţionale de transporturi cu capital de stat (privatizarea, vânzarea pachetelor de acţiuni, managementul privat);
 • Îmbunătăţirea cadrului legislativ specific în vederea atragerii capitalului privat, pentru finantarea investitiilor prin modificarea şi unificarea legislaţiei privind achizițiile publice în sensul simplificării procedurilor şi a creşterii transparenţei, unificarea legislaţiei privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi elaborarea unei noi legi a parteneriatului public-privat;
 • Finalizarea secţiunilor de autostradă şi a centurilor ocolitoare aflate în construcţie (Autostrada Bucureşti-Ploieşti, Autostrada Cernavodă-Constanţa, varianta de ocolire Deva-Orăştie la standard de autostradă, centurile cu profil de autostradă Arad şi 39 Constanţa), a unor proiecte de reabilitare a drumurilor naţionale în curs de execuţie, precum şi finalizarea altor obiective de infrastructură;
 • Demararea lucrărilor de execuţie pentru tronsoanele de autostradă, cu finanţare europeană, aflate pe Coridorul IV Pan-European: (Timişoara-Lugoj, Lugoj-Deva), precum şi pentru lucrările de modernizare a drumurilor naţionale DN 66 Bumbeşti-JiuPetroşani şi DN 76 Şoimus –Vârfurile;
 • Realizarea studiului de prefezabilitate pentru construcţia Autostrăzii Sudului: Bucureşti – Alexandria – Slatina - Craiova – Timisoara;
 • Demararea procedurilor în vederea atribuirii contractului de concesiune pentru realizarea mai multor proiecte de infrastructură: Centura Bucureşti la profil de autostrada, Autostrada Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni, Autostrada Comarnic-Braşov;
 • Lansarea în regim de concesiune a proiectului Pod rutier peste Dunare la Brăila–Galaţi;
 • Finalizarea lucrărilor de reabilitare a liniilor de cale ferată pe Coridorul IV Pan-European: linia CF Bucuresti-Constanţa, secţiunile Bucureşti-Băneasa, Băneasa-Feteşti şi FeteştiConstanţa şi a lucrărilor de modernizare a instalaţiilor de centralizare electrodinamică din 11 staţii CF (prin dotare cu sisteme de centralizare electronică SEL ALCATEL);
 • Începerea lucrărilor pe Coridorul IV Pan-European feroviar: tronsonul CoşlariuSighişoara, secţiunea 2, şi tronsonul Simeria-Coşlariu, secţiunea 3;
 • Reanalizarea actualei strategii de privatizare a CFR Marfă dupa aplicarea testului investitorului privat si a testului vânzătorului privat în economia de piaţă;
 • Pregătirea şi lansarea proiectelor de reabilitare a gărilor feroviare cu finanţare europeană: Satu Mare, Baia Mare, Miercurea Ciuc, Târgu Mureş, Târgu-Jiu;
 • Pregătirea şi lansarea proiectelor pentru realizarea Centurii feroviare a Municipiului Bucureşti;
 • Finalizarea unor lucrări de infrastructură navală în curs de execuţie, precum podul rutier peste Canalul Dunăre – Marea Neagră şi apărari maluri pe Canalul Sulina;
 • Finalizarea Sistemului de măsuratori topohidrografice şi de semnalizare pe Dunăre, a Complexului de administrare căi navigabile Giurgiu şi a Sistemului de management al traficului de nave pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe ape interioare (RoRIS-ANR);
 • Realizarea Master-Planului de dezvoltare a Portului Constanţa;
 • Promovarea investitiilor pentru integrarea CN Aeroporturi Bucuresti in conceptul de “city airport”;
 • Finalizarea lucrarilor de dezvoltare şi modernizare a Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti (AIHCB)) şi a lucrărilor de modernizare la Aeroportul International Bucuresti Băneasa (AIBB).

Creşterea ratei ocupării atât în cadrul grupurilor defavorizate şi a şomerilor de lungă durată şi în special a tinerilor, prin:

 • Promovarea unui program prioritar cu partenerii sociali pentru păstrarea şi creşterea numărului locurilor de muncă;
 • Modificarea Legii Dialogului Social – prin crearea unui grup de lucru tripartit şi deblocarea activităţii CES;
 • Reanalizarea Codului Muncii şi a Legii salarizării unice pentru salariaţii bugetari;
 • Promovarea legii internship-ului şi modificarea legii uceniciei şi a legii muncii zilierilor;
 • Reîntregirea salariilor personalului bugetar;
 • Reanalizarea acordului tripartit privind evoluţia salariului minim brut pentru 2012- 2016;
 • Crearea condiţiilor pentru realizarea acordului social cu toate patronatele, sindicatele şi reprezentanţi ai societăţii civile;
 • Definitivarea sistemului ghişeului unic pentru angajatori.
ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ECONOMIE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 6°C 3°C
IASI 7°C 1°C
CLUJ 4°C -1°C
CONSTANTA 9°C 4°C
CRAIOVA 7°C 3°C
BRASOV 6°C 1°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 17 Ianuarie 2019, 18:14
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 17-01-2019
Deschidere: 7077.1
Maxim: 7208.13
Mimim: 7063.6
Variatie: 1.52%
TLV
1.77
3.73%
BRD
10.58
4.25%
SNG
28.50
0.18%
FP
0.84
0.47%
SIF5
2.09
0.72%
TGN
320.00
2.88%
SNP
0.31
1.81%
SIF3
0.23
3.41%
SNN
8.10
0.12%
DIGI
25.10
0.4%
ARHIVĂ ȘTIRI