Ce prevede noua Lege a pensiilor, aprobată în ședința de guvern. Pensiile vor crește etapizat și nicio pensie în plată nu va scădea

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri după-amiază proiectul legii pensiilor. Noua lege se va aplica etapizat, începând cu anul 2019, până în 2021, când va intra integral în vigoare, a precizat premierul Viorica Dăncilă în debutul ședinței de guvern.

10 Octombrie 2018, 09:39 (actualizat 11 Octombrie 2018, 00:02) |
Ședință de guvern / FOTO: http://gov.ro

Legea pensiilor a fost adoptată de Guvern. Ministrul Muncii spune că recalcularea nu va duce la scăderi de pensii. În plus, vârsta standard şi stagiul de cotizare rămân neschimbate. Actul normativ se va aplica în etape, de anul viitor până în 2021.

Prevederi ale noii legi a pensiilor

Proiectul de lege prevede creșteri etapizate ale punctului de pensie, până în anul 2021, pentru ca, din anul 2022, să fie aplicată noua formulă de calcul bazată pe Valoarea Punctului de Referință (VPR):

* 1.265 de lei în 2019;

* 1.775 de lei în 2020;

* 1.875 de lei în 2021, adică suma aferentă VPR nou introdus de 75 de lei, la care se adaugă majorarea de 10% aferentă sporurilor, acordului global și altor drepturi de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții;

* iar din anul 2022 Valoarea Punctului de Referință se va indexa, anual, cu inflația și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

- Punctul de pensie va ajunge la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie, fără a lua în calcul întoarcerea sarcinii fiscale, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare la data adoptării Programului de Guvernare.

- Potrivit proiectului de lege, nicio pensie în plată nu va scădea. În cazul în care, în urma recalculării, va rezulta o sumă mai mică decât cea aflată deja în plată, atunci se va menține suma în plată. Nu se modifică vârsta standard de pensionare, nici stagiul minim și nici cel complet.

- Proiectul de lege prevede și debirocratizarea și accesul online la informațiile despre propriile contribuții. Astfel, ANAF va transmite către Casa Națională de Pensii Publice sumele datorate și plătite pentru fiecare salariat. Cetățenii se vor putea informa de pe site-ul CNPP cu privire la stagiul de cotizare realizat, venitul obținut și sumele achitate drept contribuții. În cazul în care vor constata ca angajatorii nu le achită contribuțiile vor putea sesiza organele abilitate.

- În proiectul noii legi se menține contractul de asigurare facultativă, care suferă, totuși, câteva modificări. Astfel, dacă în actuala lege se poate plăti doar pentru cinci ani consecutivi retroactivi, pe viitor, persoana își va putea alege perioade diferite necontributive ca să totalizeze 5 ani.

- Plata se va putea face în rate, dar nu mai târziu de 1 an de la încheierea contractului. În cazul neplății integrale, se va lua în calcul suma parțial achitată. În prezent, asigurarea facultativă se face la nivelul salariului minim, dar în practică s-a demonstrat că aceasta nu asigură nici măcar pensia minim garantată, astfel că s-a decis folosirea salariului mediu ca indicator. Acest tip de contract se încheie doar în cazul persoanelor care au realizat stagiul minim de 15 ani. Se mențin prevederile referitoare la contractul de asigurare pentru perioadele viitoare încheierii lui, cu noua bază de calcul.

- Printre noutățile aduse de acest proiect de lege se numără introducerea masterului și a doctoratului ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare, care se adaugă facultății, stagiului militar, pensiei de invaliditate, concediului medical, celui pentru creșterea copilului, șomajului indemnizat, deportării, prizonieratului și detenției politice, prevăzute de legislația în vigoare.

- Condiția pentru asimilarea perioadei necontributive este ca stagiul minim de cotizare să fie de 15 ani. Pentru fiecare an de perioadă asimilată se acordă câte 0,25 puncte.

- În proiectul de lege este definit pensionarul ca fiind persoana care beneficiază de pensie de asigurări sociale și a realizat cel puțin stagiul minim de cotizare de 15 ani, precum şi nevăzătorii care au realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare. În cadrul acestei categorii a fost nominalizat ca pensionar și nevăzătorul, a cărui situație a fost reglementată, în toată succesiunea actelor normative începând cu anul 1967, în condiții specifice, determinate de situația fizică, motiv pentru care stagiul de cotizare necesar pensionării este mai mic decât stagiul minim de cotizare prevăzut de lege pentru asigurații sistemului public de pensii.

- Condițiile speciale și deosebite și fostele grupe de muncă se păstrează.

- Se creează baza legală pentru recunoașterea altor locuri de muncă în condiții speciale.

- Au fost coborâte pragurile de reducere a vârstelor de pensionare de la 6 ani la un an pentru condiții deosebite, și de la 2 ani la un an pentru condițiile speciale.

- Proiectul prevede tot 4 categorii de pensii, cea de limită de vârstă, cea anticipată, cea de invaliditate și cea de urmaș. În cazul pensiei pentru limita de vârstă trebuie îndeplinite cumulativ condițiile de vechime minimă și vârstă standard de pensionare.

- Ca și excepție, actuala pensie anticipată (nepenalizată) devine pensie pentru limită de vârstă. Adică, persoanele care au 8 ani peste stagiul complet de cotizare, inclusiv din perioade asimilate, se pot pensiona cu 5 ani înainte de îndeplinirea vârstei de pensionare. În același timp, în acest caz se poate cumula pensia cu salariul și se valorifică perioadele necontributive asimilate.

- O altă noutate este aceea că femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani și au născut 3 copii pe care i-au crescut până la vârsta de 16 ani, beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani. Începând cu al 4-lea copil se adaugă câte 1 an în plus, pentru fiecare copil.

- Se mențin celelalte prevederi din actuala legislație cu privire la pensia pentru limită de vârstă, precum grupele, condițiile speciale și deosebite, handicapul s.a.

- Pensia anticipată (cu penalizare) este actuala pensie anticipată parțială și se mențin prevederile legale în vigoare.

- În cazul pensiei de invaliditate se redefinesc gradele de invaliditate, pentru a se da posibilitatea desfășurării unor activități profesionale, în paralel. Astfel, gradul I e caracterizat de deficiență funcțională gravă și capacitate de muncă diminuată, gradul II e caracterizat de deficiență funcțională accentuată și capacitate de muncă diminuată, iar gradul III e caracterizat de deficiență funcțională medie și capacitate de muncă diminuată.

- Pensia de urmaș se menține și, în plus de actualele prevederi, apare o nouă prestație, și anume ajutorul pentru soțul supraviețuitor, care va primi 25% din pensia soțului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie.

- Pensia minimă se calculează raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară. Persoanele cu vechime între 10 ani și 15 ani, aflate la pensie la data intrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară. În cazul în care, din calculul pensiei rezultă o sumă mai mare, atunci persoana o va primi pe aceasta. Formula a fost introdusă pentru a remedia o inechitate prevăzută de legislația în vigoare, din cauza căreia nu se făcea nicio diferențiere în funcție de anii lucrați între beneficiarii de pensie minimă. Adică, în practică se ajunge în situația în care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, să primească la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie.

- O altă noutate adusă de proiectul de lege este introducerea opțiunii pentru indemnizația socială minimă. Pensionarii aflați deja în plată, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta între pensie și indemnizația socială minimă. Opțiunea se va face prin Poștă, cu formular pretimbrat primit de la Casa Națională de Pensii Publice, pentru a evita cozi interminabile la ghișee.

- Pensionarii în plată care au realizat stagiul de cotizare mai mic de 15 ani beneficiază de recalculare pe noua formulă, iar dacă suma rezultată este sub indemnizația socială minimă ei opt opta pentru aceasta din urmă. Pensionarii care nu optează rămân în plată cu suma rezultată din calculul pe baza contributivității.

- Sunt exceptați pensionarii care beneficiază de pensie de limită de vârstă și au realizat stagiul minim cuprins între 10 și 15 ani, conform legislației în vigoare, la data stabilirii dreptului la pensie. Această excepție este valabilă pentru persoanele deja pensionate la data intrării efective în vigoare a legii.

- În proiectul de lege se prevede că, pentru a putea deveni pensionar, este necesară o vechime de minimum 15 ani. Persoanele care vor avea o vechime mai mică de la data intrării în vigoare a legii vor primi o indemnizație socială și vor face obiectul unei alte legi.

- Acordul global și alte drepturi de natură salarială. Proiectul prevede că se valorifică toate drepturile de natură salarială, pentru care s-au plătit contribuții: sporuri, acord global, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii și alte bonusuri. Se va acorda un procent de 10% din oficiu, care va putea fi majorat dacă pensionarul va aduce acte doveditoare din care să rezulte un procent mai mare. Dacă după recalcularea conform adeverințelor aduse rezultă o pensie mai mică, atunci se păstrează pensia calculată cu majorarea de 10% acordată inițial.

Formula de calcul

- Pensia va fi reprezentată de Numărul Total de Puncte înmulțit cu Valoarea Punctului de Referință (VPR).

Numărul total de puncte este suma punctajelor anuale. Punctajul anual este suma punctajelor lunare împărțit la 12 luni. Punctajul lunar este venitul brut realizat împărțit la câștigul mediu brut pe economie.

VPR va fi de 75 de lei în anul 2021 și a fost determinată prin împărțirea Valorii punctului de pensie din anul 2021, adică 1.875 de lei, la 25, care reprezintă vechimea medie de ani din sistemul de pensii, rezultată în urma aplicării ultimelor patru legi ale pensiilor.

Formula de calcul are avantajul nu doar că elimină inechitățile, dar duce și la creșterea pensiilor.

Proiectul de lege urmărește eliminarea inechităților din sistemul public de pensii, care au făcut ca persoane care au lucrat același număr de ani, în aceeași profesie și au cotizat egal, să aibă pensii diferite. De asemenea, se elimină inechitățile din sistem dintre femei și bărbați care au lucrat același număr de ani, în aceleași condiții și care au contribuit egal, dar care aveau pensii diferite. Prin actul normativ, pensiile în discuție se egalizează.

ACTUALIZARE 17.50 Legea pensiilor a fost aprobată în Guvern.

ACTUALIZARE 15.10 "Discutăm astăzi, în ședința de guvern, noua lege a pensiilor, un proiect important pentru milioane de români, prin care ne dorim creșterea veniturilor pentru pensionari și eliminarea inechităților în sistemul public de pensii", a subliniat premierul Viorica Dăncilă la începutul ședinței de guvern.

"Astfel, asigurăm pensii egale pentru muncă egală și îndreptăm inechitățile din prezent, când două persoane care au avut aceeași ocupație și au aceeași vechime în muncă beneficiază de pensii diferite", a adăugat șeful executivului.

"Noua lege a pensiilor se va aplica etapizat, începând cu anul 2019, până în anul 2021, când va intra integral în vigoare, ceea ce înseamnă și noi creșteri ale punctului de pensie la 1.265 lei în 2019, 1.775 lei în 2020 și 1.875 de lei în 2021. Această lege este complexă, bazată pe principii solide, care poate fi susținută din punct de vedere bugetar, și asupra căreia ne-am consultat atât cu sindicatele, cât și cu patronatele", a explicat Dăncilă.

Astăzi, pensionarii au protestat în fața Palatului Victoria față de proiectul noii legi.

ACTUALIZARE 10.00 "Legea a fost ieri avizată la Finanţe şi mâine, în şedinţa de guvern, că mâine e şedinţă de guvern, nu joi, va fi pe ordinea de zi proiectul de lege. Merge la Parlament şi sperăm în cel mai scurt timp, până la final de an, să avem şi această lege în Parlament”, a anunțat Teodorovici marți seară, la emisiunea "România 9".

Ministrul Finanțelor a spus că suma necesară pentru aplicarea viitoarei legi a pensiilor este una "foarte mare", peste limita impusă pentru anul 2019. "Cred că este cea mai mare provocare", a declarat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a afirmat că bugetul de pensii va creşte în fiecare an, începând cu 2019, când va fi de 700 de milioane de lei. Va ajunge la 40 de miliarde de lei în anul 2022, când toate dosarele vor fi recalculate.

"Vă spun pe ani, eventual. Noi, de exemplu, anul viitor, estimăm, faţă de ce am spus noi ca limite pentru anul viitor ca buget, neavând încă legea ca să facem această analiză, undeva la 700 de milioane de lei anul viitor, deci peste limita pe care noi am pus-o pentru anul 2019. (...) punctul de pensie o să înceapă să crească. (...) După care, în 2020, avem undeva la 9 miliarde de lei, este o analiză făcută de noi şi după aceea, în următorii 2 ani, suma creşte la 29 de miliarde şi în anul patru, în 2022, la 40 (de miliarde de lei - n.r.), dacă nu mă înşel”, a explicat Teodorovici.

La începutul acestei luni, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a explicat la TVR care sunt cele trei modificări importante la proiectul de modificare a legii pensiilor.

Pensiile vor fi calculate în funcţie de cotizaţia achitată la stat, a declarat ministrul Muncii, în exclusivitate la Postul Public. Regula nu se va aplica însă retroactiv. Vor fi penalizaţi doar cei cărora angajatorii nu le vor plăti dările după ce legea va intra în vigoare. Față de forma inițială a proiectului sunt schimbări şi pentru cei care lucrează în condiții deosebite.

Pentru nivelul pensiei vor conta doar veniturile pentru care angajatorii au achitat efectiv contribuţiile sociale.

Banii pe care-i reţin de la oameni dar nu-i virează statului nu vor mai fi luaţi în calcul. Aşa prevede proiectul pus în dezbatere.

După ce sindicatele au avertizat că zeci de mii de angajaţi, mulţi chiar din companii de stat, vor pierde enorm la pensie, ministrul Muncii anunţă că în lege va apărea o precizare importantă.

Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii: "Apare în lege că trebuie să fie și plătit, dar nu se aplică retroactiv".

Ministrul Muncii mai anunţă o modificare, făcută la cererea sindicatelor. Pentru un an lucrat în condiţii deosebite, oamenii vor putea ieşi la pensie cu 3 luni mai devreme. Şi asta chiar dacă au doar un an în astfel de condiţii, nu cel puţin 6, cum prevede legea în vigoare.

Sindicatele au sesizat însă că, potrivit noului proiect, avizele de încadrare în condiţii deosebite nu vor mai putea fi reînnoite. Li s-a promis un alt act normativ.

Şi pentru actualii pensionari, ministrul Muncii promite schimbări. Pe viitor, pensiile ar putea creşte nu doar în funcţie de inflaţie, aşa cum era în proiect.

Soluţia Federaţiei Unirea este ca pensiile să crească treptat cu 2-3 puncte procentuale pe an, din 2021 până în 2024.

Articole pe aceeaşi temă
 
ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 10°C 11°C
IASI 15°C 14°C
CLUJ 11°C 13°C
CONSTANTA 10°C 12°C
CRAIOVA 7°C 12°C
BRASOV 10°C 12°C
Vezi toate informatiile meteo
TVR +
Canalul TVR YouTube
ARHIVĂ ȘTIRI