Alina Gorghiu: Veştile de la Guvern sunt bune, este o rectificare de buget pozitivă | Cine primește cei mai mulți bani

Rectificarea bugetară va fi una pozitivă, discuţii în coaliţia de guvernare au existat şi „probabil” vor mai avea loc înainte ca aceasta să treacă prin Guvern, însă vor fi bani pentru proiectele de investiţii aflate în derulare, a declarat, luni, preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu.

08 August 2022, 15:37 (actualizat 08 August 2022, 19:00) Știrile TVR |

„Vestea bună este că este o rectificare de buget pozitivă şi că lucrurile sunt pe final. În foarte scurt timp, vom avea şi deznodământul cu rectificarea, însă mă bucur că veştile de la Guvern sunt bune. (...) Nu am văzut rectificarea, dar discuţii în coaliţie au fost, probabil că ultimele discuţii vor avea loc înainte ca această rectificare să treacă prin Guvern. Nu se vor pierde investiţii, pentru că se iau bani de acolo de unde nu s-au făcut investiţiile pe care miniştrii respectivi le-au prins în buget. (...) Sigur, la o rectificare, tot timpul este nemulţumit cel căruia i se iau banii, dar important e că banii sunt alocaţi acolo unde trebuie derulate proiecte de investiţii”, a precizat Gorghiu, la Palatul Parlamentului.

Conform surselor TVR, din bugetul de stat, au fost suplimentate creditele bugetare astfel:

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +10.002,6 milioane lei, din care: +4.000,0 milioane lei Dobânzi, +1.106,1 milioane lei Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +1.016,8 milioane lei Contribuția României la bugetul UE, +1.130,195 milioane lei Transferuri către întreprinderi în cazul schemelor de ajutor de stat, +2.700,0 milioane lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: +5.100,1 milioane lei pers sold. S-a suplimentat titlul „Asistență socială” cu +7,3 miliarde lei destinate drepturilor de asistență socială pentru familii și copii, ajutoare pentru compensarea prețului la energie, pensii, indemnizații și drepturi cu caracter reparatoriu, ca efect al măsurilor aprobate în acest an, concomitent cu diminuarea în principal a transferurilor între unități ale administrației publice (-370,0 milioane lei) și a  fondurilor pentru finanțarea proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (-171,3 milioane lei) urmare a economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli.

De asemenea, s-a avut în vedere diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurărilor sociale de stat cu -1.940,6 milioane lei concomitent cu majorarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de +268,7 milioane lei;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: +2.719,7 milioane lei, per sold. S-au asigurat fonduri la cheltuieli de personal (+20 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+1.850 milioane lei) și pentru derularea proiectelor cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+850,0 milioane lei);

Ministerul Sănătății: +2.642,8 milioane lei per sold prin suplimentarea transferurilor acordate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate cu 3.277,3 milioane lei (din care +781,3 milioane lei pentru acoperirea deficitului în vederea asigurării serviciilor medicale și a medicamentelor și +2.496,0 milioane lei pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate) și a transferurilor între unități ale administrației publice (+200,0 milioane lei), concomitent cu diminuarea în principal a fondurilor pentru finanțarea proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-542,0 milioane lei) și a cheltuielilor cu bunuri și servicii (-283,4 milioane lei) urmare economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli;

Ministerul Energiei: +2.482,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru finanțarea schemei de sprijin de compensare/plafonare prețuri energie electrică/gaze naturale (+2.500 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,1 milioane lei), alte transferuri (-20 milioane lei) și cheltuieli de capital (-1,3 milioane lei).

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +2.000,0 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru subvenții (+155,9 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (+264,5 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+70,0 milioane lei), asistență socială (+100,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+49,1 milioane lei), alte cheltuieli (+2,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+950,9 milioane lei) și pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+411,3 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la dobânzi (-0,6 milioane lei), la alte transferuri (-1,6 milioane lei), la active nefinanciare (-0,3 milioane lei), precum și la ratele aferente creditelor externe (-1,6 milioane lei);

Ministerul Justiției: +864,4 milioane lei per sold. Se propune în principal asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative (+1.000 milioane lei) și pentru finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor (+60 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului, s-au identificat economii la bunuri și servicii (-17,6 milioane lei), proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 (-100 milioane lei), alte cheltuieli (-3 milioane lei) și cheltuieli de capital (-75 milioane lei).

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +716,3 milioane lei per sold. Se propun: 450,0 milioane lei pentru acordarea subvenției reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură aferentă anului 2022, 100,0 milioane lei reprezentând transferuri între unități ale administrației publice, și 200,0 milioane lei în vederea garantării creditelor contractate de producătorii agricoli și 5,7 milioane lei cheltuieli de personal  . Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului, s-au identificat economii la bunuri și servicii (-10,0 milioane lei), alte transferuri (-24,9 milioane lei) și cheltuieli de capital (-4,5 milioane lei).

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +649,2 milioane lei, per sold. S-au asigurat fonduri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală (+700 milioane lei), pentru derularea Programului național de construcții de interes public sau social (+700 milioane lei), pentru programele cu finanțare rambursabilă (+35 milioane lei) precum și pentru achitarea dobânzilor (+0,2 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1 milion lei), la subvenții (-280 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-500 milioane lei) precum și la active nefinanciare (-5 milioane lei);

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului: +648,3 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+639,1 milioane lei) precum și la alte transferuri pentru programele de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii (+20 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-5 milioane lei), la subvenții (-7 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-3,59 milioane lei) precum și la cheltuieli de capital (-0,2 milioane lei);

Secretariatul General al Guvernului: +231,5 milioane lei per sold. S-au asigurat în principal fondurile necesare la cheltuielile de personal  (+10 milioane lei), pentru derularea programelor guvernamentale ”Investește în tine” și ”growth - Contul individual de economii Junior Centenar” (+6,3 milioane lei), pentru finanțarea instituțiilor subvenționate din subordine (+5 milioane lei), pentru susținerea proiectelor de comunicare informare publică și promovare a imaginii intereselor românești peste hotare, acordarea burselor elevilor etnici din Ucraina și plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (+54,9 milioane lei), pentru acumularea stocurilor de rezervă de stat (+100 milioane lei) și susținerea cultelor religioase recunoscute în România ( +70,0 milioane lei).  Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-19,6 milioane lei);

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării: +203,5 milioane lei în principal pentru achitarea contribuțiilor restante ale României la programele opționale ale ESA (Agenția Spațială Europeană);

Ministerul Public: +201,0 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+215 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-12 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-2 milioane lei);

Ministerul Economiei: +125,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+10 milioane lei), pentru achitarea contribuțiilor și cotizațiilor la organismele internaționale (+2 milioane lei) precum și pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al operatorilor economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea ministerului (+127 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-8 milioane lei), la subvenții (-5,4 milioane lei);

Ministerul Sportului: +33,7 milioane lei, per sold, în principal pentru asigurarea cheltuielilor aferente cluburilor sportive naționale, complexurilor sportive naționale, direcțiilor județene pentru sport, respectiv cu personalul, de funcționare și întreținere a bazelor sportive, de capital și reparații curente, precum și pentru pregătirea și participarea în competiții interne și internaționale;

Academia Română: +13,9 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului și pentru finanțarea cheltuielilor unităților medicale din subordine;

b2) s-au diminuat creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, între care menționăm, în principal:

Ministerul Afacerilor Interne: -625,3 milioane lei, per sold. Diminuările propuse au avut în vedere execuția bugetară. S-au identificat economii în principal la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-1.144,0 milioane lei), la active nefinanciare (-196,0 milioane lei), la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-5,4 milioane lei). Se asigură sume suplimentare la transferuri între unități ale administrației publice (+50,0 milioane lei), la asistență socială pentru plata pensiilor militare de stat (+367,1 milioane lei) și la alte cheltuieli pentru plata despăgubirilor în dosarul ”Colectiv” și în alte cauze (+303,0 milioane lei);

Ministerul Educației: -543,0 milioane lei. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere gradul de execuție a cheltuielilor, precum și necesarul estimat a se plăti până la finele anului. S-au identificat economii în principal la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-28500 milioane lei), proiecte de investiții finanțate din fonduri rambursabile (-80,0 milioane lei), active nefinanciare (-69,0 milioane lei), alte cheltuieli (-14,9 milioane lei), bunuri și servicii (-9,1 milioane lei). S-au alocat fonduri pentru cheltuieli de personal (+100,0 milioane lei) și transferuri între unități ale administrației publice (+30,0 milioane lei).

Cheltuielile efectuate din venituri proprii au fost majorate cu 1.584,3 milioane lei pentru investiții și realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene derulate de instituțiile de învățământ superior.

Instituțiile de învățământ superior vor avea posibilitatea să utilizeze 636,8 milioane lei din soldurile anilor precedenți.

Întrucât bugetul de venituri și cheltuieli la universitățile de stat a fost aprobat la nivelul anului 2020 iar în anul curent există mai multe proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, se prevede că, prin derogare de la prevederile art. 282 din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de învățământ superior de stat fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul estimat al acestora;

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: -484,4 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea sumelor reprezentând titluri executorii (31,7 milioane lei), compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii de păduri nu le recoltează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice (35,3 milioane lei), despăgubiri (6,4 milioane lei) și sume pentru Acordul de Împrumut BIRD 4835 ”Servicii Municipale KFW” (2,7 milioane lei). În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în sumă de -560,5  milioane lei, din care la titlul 20 ”Bunuri și servicii (-5,9 milioane lei), la titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-500,0 milioane lei) și la titlul 71 ”Active nefinanciare” (-54,6 milioane lei).

Ministerul Culturii: -290,3 milioane lei, Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la transferuri între unități ale administrației publice (-200 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-18,9 milioane lei), proiecte de investiții finanțate din fonduri rambursabile (-16,9 milioane lei), active nefinanciare

(-2,0 milioane lei). De asemenea, este abilitat ordonatorul principal de credite să  efectuate modificări pentru Programul ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Serviciul de Telecomunicații Speciale: : -151,0 milioane lei per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+25 milioane lei), asistență socială (+0,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-14,5 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-121,6 milioane lei), precum și la cheltuieli de capital (-40 milioane lei);

Ministerul Finanțelor: -144,6 milioane lei. Se propune alocarea suplimentară de sume pentru asigurarea plății drepturilor salariale până la finele anului (+46,0 milioane lei), pentru plata integrală a sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+26,0 milioane lei) și pentru plata majorărilor de capital la unele instituții financiar-bancare internaționale (+130,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la alte transferuri (-246,6 milioane lei) și active nefinanciare (-100,0 milioane lei);

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: -84,1 milioane lei. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului, s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,0 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-79,7 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-3,4 milioane lei);

Ministerul Afacerilor Externe: -67,1 milioane lei. Având în vedere gradul de execuție s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice (-1,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-46,0 milioane lei), alte cheltuieli (-0,1 milioane lei) și active nefinanciare (-20,0 milioane lei);

Consiliul Superior al Magistraturii: -30,7 milioane lei, per sold. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,0 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-17 milioane lei), alte cheltuieli (-10 milioane lei), precum și la active nefinanciare (-2,7 milioane lei);

Curtea de Conturi: -23,8 milioane lei. Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare a analizei  execuției bugetare pe primele 6 luni. S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-15,0 milioane lei), bunuri și servicii (-3,2 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-0,5 milioane lei), alte cheltuieli (-2,0 milioane lei) și active nefinanciare (-3,1 milioane lei).

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2022 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 2.040,7 milioane lei, astfel:

1.009,0 milioane lei în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local şi a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 30 iunie 2022 rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări;

300,0 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ special și de masa;

204,5 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României;

192,0 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor aferente plății personalului  de recensământ, potrivit prevederilor art.18 alin.(3) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfășurarea recensământului populației şi locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare și ale art.6 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației şi locuințelor din România în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfășurarea recensământului populației şi locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;

150,0 milioane lei pentru finanțarea drumurilor judeţene şi comunale;

147,0 milioane lei pentru finanțarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat;

37,7 milioane lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special și de masă

0,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor Centrului de zi "Sf. Nicolae" şi Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu "Sf. Nicolae" din localitatea Recea, județul Maramureș;

0,1 milioane lei pentru finanțarea serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor, respectiv comunei Tuzla, județul Constanța, în baza prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării  Negre şi controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, se repartizează unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava suma de 28,5 mil.lei aprobată în poziție globală în anexa nr.7 la Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2022, la nota de subsol *)

Subvențiile primite de la bugetul de stat prin bugetele unor ministere se diminuează per sold cu suma de 33,8 milioane lei, în principal prin:

majorarea cu 700,0 milioane lei a sumelor destinate finanțării investițiilor derulate potrivit Programului Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 28/2013;

diminuarea cu 330,0 milioane lei a sumelor alocate pentru susţinerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020, implementate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;

 

ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 23°C 21°C
IASI 15°C 15°C
CLUJ 15°C 13°C
CONSTANTA 20°C 18°C
CRAIOVA 20°C 18°C
BRASOV 14°C 11°C
Vezi toate informatiile meteo
TVR +
Canalul TVR YouTube
ARHIVĂ ȘTIRI